RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты
Thursday, 07 February 2019 16:04

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมต้อนรับนักศึกษาพยาบาล ประเทศนอร์เวย์

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และนางลาวัลย์ รักษนาเวศ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และคณะพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจาก Aalesund University College Faculty of Health Sciences ประเทศนอร์เวย์ ศึกษาดูงานด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุม 208 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

Read 79 times