RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты
Sunday, 30 December 2018 14:31

กิจกรรม “โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมรณรงค์การลดใช้พลาสติก และคัดแยกขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาล โดยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป ใช้กล่องข้าว ปิ่นโต แก้วน้ำ ถุงผ้า แทนการใช้โฟมหรือพลาสติก และทิ้งขยะให้ถูกประเภทตามที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ และกิจกรรมปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

Read 329 times