RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты
Thursday, 05 April 2018 14:54

โครงการ "ธรรมะเยียวยาใจ"

นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "ธรรมะเยียวยาใจ" การบรรยายธรรมะ โดยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ(วีรพล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน รับฟังธรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยเสริมสร้างพลังใจ นำไปสู่จิตใจที่เข้มแข็งสามารถปรับตัวและเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับร่างกายและจิตใจได้ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561

Read 102 times