ข่าวประชาสัมพันธ์ (473)

แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ทาสี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้น่ามองมากยิ่งขึ้น ณ บริเวณพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมการประชุม “แลกเปลี่ยนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์” บูรณาการร่วมกับ “รางวัลหน่วยงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น กรมการแพทย์” วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านวิชาการ นวัตกรรมรวมถึงการบริการทางการแพทย์ที่สมคุณค่าเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ได้รับรางวัลดังนี้ 1.ทันตแพทย์หญิงออนอง มั่งคั่ง รับโล่รางวัลดีเลิศ การประกวดผลงานวิชาการประเภทนำเสนอด้วยวาจา ด้านบริการที่เป็นเลิศ 2.นายโชตินรินทร์ ไชยรินทร์ รับโล่รางวัลดีเด่น การประกวดผลงานวิชาการประเภทนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ด้านการฝึกอบรมและเครือข่ายวิชาการที่เป็นเลิศ 3.นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช รับโล่รางวัลดีมาก การประกวดผลงานวิชาการประเภทนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ด้านบริการที่เป็นเลิศ โดยรับรางวัลจากนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 มอบเกียรติบัตรเป็นเกียรติแก่นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ในฐานะเป็นประธานวิทยากรผู้ตัดสินผลงานทางวิชาการวิจัยนวัตกรรม service plan เขตสุขภาพที่ 6 ในงานประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 6 "สาธารณสุขบูรพา ก้าวหน้าแบบยั่งยืน" ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 ภายใต้คำขวัญงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562 “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย” ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรมการบรรยายความรู้ทางวิชาการ และจัดนิทรรศการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
การถ่ายภาพผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล ในสถานพยาบาล ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ และหากนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต และเกิดความเสียหายขึ้นจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีโทษจำและปรับ
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดระบบบริการและพัฒนาคุณภาพ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้องนพเก้า โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าดอกไม้แด่คุณยายสายใจ เผชิญชัยกิจ ผู้มีอุปการะคุณกับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ในฐานะผู้บริจาครายสำคัญของโรงพยาบาลต่อเนื่อง มาตลอดระยะเวลา 10 ปี ณ บ้านพักของคุณยายสายใจ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่่กลุ่มงานพยาธิวิทยา ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบขนม น้ำผลไม้ และน้ำสมุนไพรจาก คุณนันทวัฒน์ นิวาทวงษ์ คุณเกรียงไกร กังวาลเนาวรัตน์ บริษัท Design Revolutions Co.,Ltd. คุณลาวัณย์ ปกรณ์ธนพันธุ์ และคุณปุณิกา ตักโพธิ์ ผู้มีจิตศรัทธามอบขนม น้ำสมุนไพร และน้ำผลไม้ ให้กับผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการ ณ บริเวณด้านหน้าห้องเจาะเลือด ชั้น 1 อาคารอำนวยการ และอาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562