RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

ข่าวประชาสัมพันธ์ (186)

นางสาวนันทพร พิชะยะ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำคณะพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ พรชัย จูล เมตต์ ในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และร่วมปรึกษาคณะกรรมการวิชาการเกี่ยวกับข้อตกลงร่วมกันด้านวิชาการ การเปิดหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง 4 เดือน ในปี 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าศึกษาดูงานและประชุมเรื่องการรับส่งต่อผู้ป่วยเพื่อฉายรังสี ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนบารมีฯ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำทีมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพ HA Committee or Quality steering team (QST) ตรวจเยี่ยมการจัดการช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรอง Re-acc ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1.เครื่องฟอกอากาศจำนวน 12 เครื่อง เป็นเงิน 130,944 บาท 2.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ พร้อมเครื่องวัดความอิ่มตัว จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 195,000 บาท 3.โคมไฟส่องตรวจปรับแสงรัศมีแสง LED จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 54,000 บาท 4.เครื่องวัดความดันสอดแขน แบบปริ้นได้ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 127,200 บาท 5.รถเข็นวางเครื่องวัดความดัน แบบมีล้อ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 9,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 516,144 บาท เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้อง TC7 ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าพบนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 6 นำเสนอโครงการศูนย์ลงทะเบียนและรับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งเขต 6 ครบวงจร ในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 6 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ ตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
นางสาวนันทพร พิชะยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำคณะพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอเรียนเชิญนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลเนื่องในวันมะเร็งโลก ส่วนภาคตะวันออก “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” THAI RUN FOR WORLD CANCER DAY (วิ่งต้านมะเร็ง Run Against Cancer ครั้งที่ 2) วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา 2535 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำทีมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อวางผังโรงพยาบาลประกอบด้วย อาคาร ทางเดิน ที่จอดรถ ระบบรางระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบแสง ระบบปรับอากาศ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ได้เข้าร่วมให้ความรู้และจัดกิจกรรมสาธิตการช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ของโรงเรียนอนุบาลชลบุรี แผนกหลักสูตรสองภาษา ในกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี แผนกหลักสูตรสองภาษา ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดอบรมเรื่อง การพัฒนาการจัดการระบบความเสี่ยงในโรงพยาบาล เพื่อให้การบิรหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
Page 1 of 19