RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

ข่าวประชาสัมพันธ์ (135)

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ วิทยากร ร่วมกับ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมวิพากษ์การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "คุณคือคนสำคัญ"สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน 2561 และเดือนกรกฎาคม 2561 และท่านผู้อำนวยการมอบของขวัญให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน 2561 และเดือนกรกฎาคม 2561 เข้ารับของขวัญวันเกิด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมช่วงเช้า พิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ดีเป็นพลังของแผ่นดิน พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป พิธีถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ 9 รูป กิจกรรมช่วงบ่าย พิธีปฏิญาณ จิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และกิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ณ ลานอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลโป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดจัดกิจกรรมให้บริการตัดผมฟรี ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดจัดกิจกรรมให้บริการตัดผมฟรีให้แก่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยจิตอาสาจากร้าน Full Cuts ชลบุรี ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดอบรมในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยและสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน ประจำปี 2561 ในการให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.ชลราษฎรอำรุง ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
นางลาวัลย์ รักษนาเวศ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เข้าศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาระบบบริหารและบริการพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรการพยาบาล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการบริหารและบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
รายงานสถิติโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 2559 เล่มที่ 17 HOS - Based cancer registry 2016 เว็บไซต์งานทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
Page 1 of 14