RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

ข่าวประชาสัมพันธ์ (135)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย ปรับปรุงพัฒนาอาคารหอผู้ป่วยพิเศษ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์  ครุภัณฑ์ที่ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง และเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นที่ทางโรงพยาบาลเห็นสมควร กำหนดทอดผ้าป่า วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๙.๐๐ น. จำนวน ๙,๙๙๙ กองๆละ ๑๙๙๙ บาท ณ  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี สามารถโอนเงินได้ที่ ๑. ชื่อบัญชี  “เงินบริจาคเพื่อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์และสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี” ธนาคารกรุงไทย  สาขาชลบุรี    บัญชีออมทรัพย์    เลขที่บัญชี ๒๐๗-๐-๔๕๕๔๔-๐  (ลดหย่อนภาษีได้) หรือ ๒. ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี”   ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนพระยาสัจจา  บัญชีออมทรัพย์    เลขที่บัญชี ๔๖๔-๐-๒๑๑๗๖-๗  (ลดหย่อนภาษีไม่ได้) เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน  ได้ที่  โทรสาร  ๐๓๘- ๔๕๕๐๖๖ หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ๐๓๘-๔๕๕๔๕๖ ต่อ ๑๒๔  หรือ  ๐๙๑-๘๑๘๒๓๔
บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส โดยการทำความสะอาด ณ บริเวณลานเครื่องออกกำลังกายด้านหลังอาคารอำนวยการ เพื่อปรับภููมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดจัดกิจกรรมให้บริการตัดผมฟรีให้แก่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้รับบริการ โดยจิตอาสา ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปี 2561 กิจกรรม "OD ด้านการเสริมสร้างความรัก ความผูกพันต่อองค์กร " รุ่นที่ 2 ณ ริเวอร์แคว โบตานิค รีสอ์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561
แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด(หลักสูตร 10วัน) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเซลล์วิทยาและบุคลากรทางการแพทย์ ในหน่วยงานของท่านสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน 2560 และเข้าร่วมอบรมในวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 สามารถดูรายละเอียดงานประชุมวิชาการ ได้ที่นี่ http://www.ccc.in.th/apps/network
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 9 วันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี .......................................................             ขอเชิญชวนนักวิจัย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักโภชนาการ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster Presentation และ Oral Presentation ใน เรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยมีรายละเอียดแบ่งตามประเภทดังนี้ 1. บรรยาย Oral Presentation     หัวข้อ 1.1 Research or Technology Assessment 2. โปสเตอร์ Poster Presentation     หัวข้อ  2.1 Research or Technology Assessment                2.2 Model development (การพัฒนารูปแบบบริการ) 3. เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอจะได้รับการ ยกเว้นค่าลงทะเบียน 1 คน/เรื่อง กรุณารอประกาศผลที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน แล้วจึงลงทะเบียน ผู้นำเสนอผลงานที่ได้รับคัดเลือกทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 4. รางวัล รางวัล ประเภท บรรยาย Oral Presentation    รางวัลชนะเลิศ  (เงินรางวัลพร้อมโล่)        เงินรางวัล 5,000 บาท  (1 รางวัล)    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                เงินรางวัล 3,000 บาท  (1 รางวัล)   …
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (ฺฺBasic Life support) รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และทีมพยาบาล ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า เข้าศึกษาดูงานของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารใส่แร่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "คุณคือคนสำคัญ"สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหาเพล พระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
Page 6 of 14