RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

ข่าวประชาสัมพันธ์ (253)

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "คุณคือคนสำคัญ" สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2561 โดยจัดพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ท่านผู้อำนวยการมอบของขวัญให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกิจกรรมการลงคะแนนคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่นของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปี 2561 ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมรณรงค์การลดใช้พลาสติก และคัดแยกขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาล โดยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป ใช้กล่องข้าว ปิ่นโต แก้วน้ำ ถุงผ้า แทนการใช้โฟมหรือพลาสติก และทิ้งขยะให้ถูกประเภทตามที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ และกิจกรรมปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดชลบุรี THAI RUN FOR WORLD CANCER DAY ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี เส้นทางวิ่ง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี - สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา ลงทะเบียนได้ที่นี่ http://ccc.in.th/apps/runs  
งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดกิจกรรม “มอบความสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำหรับผู้ป่วย ประจำปี 2562” โดยมีการแสดงดนตรีจากวงพุฒตาล และบริการอาหาร เครื่องดื่ม จากคุณสุเจตต์ เกตุประทุม และ จากคณะร้านเดอะเบ๊บชลบุรี และบริการเครื่องดื่มชานมไข่มุก จากร้านอาชิ มาให้บริการแก่ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ร่วมโครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
งานศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมกับคณะอาจารย์ และนักเรียน จากโรงเรียนสามมุกคริสเตียน มามอบความสุขในวันวันคริสต์มาสให้แก่ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ และร่วมกับจิตอาสาช่างตัดผมจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ให้บริการตัดแต่งผมฟรีแก่ผู้ป่วย ญาติ เป็นประจำทุกเดือน ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส โดยการจัดเตรียมพื้นที่และปรับพื้นที่เพื่อปลูกพืชผักสวนครัว ณ บริเวณพื้นที่ด้านหลังกลุ่มงานโภชนศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ คณะกรรมการตรวจการจ้าง กรมการแพทย์ และผู้แทนกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจการจ้างก่อสร้าง อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยมีนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ในกิจกรรมงานคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 4,5,6 และภาคกลาง ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านบริการสุขภาพภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
Page 6 of 26