ข่าวประชาสัมพันธ์ (473)

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ให้การต้อนรับ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์คณะผู้บริหารกรมการแพทย์ และผู้เข้าร่วมประชุม โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง (7+1) กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 ในธีมงาน Hawaii Night Party ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์ บอลลูน ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ กับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อทำประโยชน์ร่วมกันในการเพิ่มพูนองค์ความรู้พัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพทางวิชาการและวิจัย รวมทั้งการให้บริการรักษาพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกัน โดยมี นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และนายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในฐานะสักขีพยาน และมีผู้บริหารกรมการแพทย์ พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 8 ห้องชลธร อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ และผู้เข้าร่วมประชุม โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง (7+1) กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ และผู้เข้าร่วมประชุม โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง (7+1) กรมการแพทย์ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำทีมแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้ความรู้ด้านสุขภาพ แก่พระภิกษุและประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการบรรยายความรู้ด้านโภชนาการต้านมะเร็ง โภชนาการเพื่อป้องกันกลุ่มโรค NCD การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น คัดกรองพฤติกรรมสุขภาพ ความเสี่ยงโรค NCD ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน และทำความสะอาดโดบรอบศาสนสถาน ณ วัดเสม็ด ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา และคณะ ประสานความร่วมมือในการให้บริการผู้ป่วยมะเร็งด้านรังสีรักษา และเคมีบำบัด ณ ห้องประชุมชลธร อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
งานศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาจาก คุณศุภนันท์ วิภูศิริ และคณะ มีจิตศรัทธาบริจาค เครื่องให้สารน้ำอัตโนมัติ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แก้วน้ำ กระดาษชำระ และ ผ้าเช็คตัว มามอบให้กับผู้ป่วย และผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งชลุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการส่วนต่างๆ ของจังหวัดชลบุรี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Daikin Charity Running 2019” ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ ห้องประชุมชลธร อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายหัวข้อ "การพยาบาลผู้ป่วยที่เกี่ยวกับโรคทางโลหิตวิทยา" ในโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 5 วัน) ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และงานศูนย์มิตรภาพบำบัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดโครงการ ดนตรีบำบัด เพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ป่วย ญาติและผู้รับริการของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา ร่วมจัดแสดงดนตรีบำบัดให้แก่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562