RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

ข่าวประชาสัมพันธ์ (186)

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ในระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2561 ภายในงานจัดกิจกรรมต่าง ๆ 1.การจััดนิทรรศการรณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านม 2.การจัดแสดงตัวอย่างผัก ผลไม้ป้องกันมะเร็ง 3.เมนูอาหารป้องกันมะเร็ง อาหารที่มีสารก่อมะเร็ง 4.สาธิตสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองและให้คำปรึกษา 5.สอนเย็บเต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 6.ให้คำปรึกษาสุขภาพโรคมะเร็ง ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทนในฐานะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำทีมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ รวมพลังของหน่วยงานโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี “ร่วมแรงร่วมใจ ก้าวไปพร้อมกัน รวมพลัง มุ่งมั่น สู่ความสำเร็จ” ในมหกรรมคุณภาพ HA… เพื่อปลุกกระแส สร้างพลัง.. ก้าวสู่..การเตรียมความพร้อมในการรับรอง Re-acc 2 ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าและยกเลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยา โดย Kick off พร้อมกันใน 1 ตุลาคม 2561 Bye Bye Plastic Bag on 1st October, 2018 เพื่อเป็นการรณรงค์การบริหารจัดการขยะ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลและประชาชนมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "คุณคือคนสำคัญ" สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน 2561 โดยจัดพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป ท่านผู้อำนวยการมอบของขวัญให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน 2561 เข้ารับของขวัญวันเกิดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ แด่ นายเสน ดอกบัว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ที่เกษียณอายุราชการในปี 2561 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และบุคลากร เข้าร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นและประทับใจ ณ บริเวณ ้อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
นางลาวัลย์ รักษนาเวศ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงแห่งประเทศไทย และคลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง หาแกนนำจิตอาสาในโรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ และโรคมะเร็ง กิจกรรมการล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมถึงกิจกรรมการทำ Basic Life Support (BLS) ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยมีผู้เข้าอบรม 46 คน ได้งานวิจัย R2R จำนวน 17 เรื่อง โดยวิทยากร ดร.สมหมาย คชนาม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561
งานศูนย์มิตรภาพบำบัด กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจุฬารัตน์ 11 อาสา แบ่งปันน้ำใจเย็บเต้าเทียมให้โรงพยาบามะเร็งชลบุรี โดยบริษัท บางปะกงเวชชกิจ จำกัด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ดำเนินการกิจกรรมเย็บเต้าเทียมให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ไว้ใช้ในงานพยาบาลต่างๆ และมอบแก่ผู้ป่วย และร่วมฝึกสอนวิธีการเย็บเต้าเทียมแก่ผู้ป่วยและผู้ที่สนใจ ณ ศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการธรรมะเยียวยาใจ บรรยายธรรมเรื่อง “ธรรมะในการดำรงชีวิต” เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน รับฟังธรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยเสริมสร้างพลังใจนำไปสู่จิตใจที่เข้มแข็งสามารถปรับตัวและเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบกับร่างกายและจิตใจได้ โดย พระอาจารย์มหาวุฒิชัย วุฑฒิชโย จากวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
Page 4 of 19