ข่าวประชาสัมพันธ์ (446)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีและโรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามออกบูธในนามของกรมการแพทย์ " คลีนิกบูรณาการมะเร็งและผู้สูงอายุ " โดยนายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีและทีมงาน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562
บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Daikin Charity Running 2019” ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ผู้บริหารบริษัทไดกิ้นฯ นายอัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สวนตำหนักน้ำ จังหวัดชลบุรี รายได้มอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการ สัปดาห์แห่งความปลอดภัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี “CCH Safety Week” เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.อาภาภรณ์ สุขหอม มูลนิธิการพัฒนาเมืองและชลบทไทย ณ ห้องประชุมชลธร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำเสนอการ Lean ระบบของโรงพยาบาลจาก 3 ภารกิจ ในการประชุมการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร พ.ศ. 2562 (กลุ่มโรงพยาบาลมะเร็ง) โดยมี นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานทีมนิเทศ ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร พ.ศ. 2562 (กลุ่มโรงพยาบาลมะเร็ง) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล โดยมี นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมชลมารค ชั้น 9 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาในเชิงสถาปัตยกรรม โดย อาจารย์ ดร.วันชัย มงคลประดิษฐ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี CCH Safety Week” ณ ห้องประชุมชลธร ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี CCH Safety Week” จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันอันตรายจากรังสีสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล โดย นายพิเชษฐ์ อุเบอร์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานรังสีรักษา ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุมชลธร อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และ นายแพทย์เขตต์ ศรีประทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2562 เขตอบรมสุขภาพที่ 6 (ชลบุรี-ระยอง) สนามจังหวัดชลบุรี ถ่ายทอดสด Teleconference จากโรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุดสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
Tuesday, 03 September 2019 16:03

ผู้มีจิตศรัทธา

งานศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาจาก บริษัทยูนิ.ชาร์ม(ประเทศไทย) จำกัด /บริษัทฟาร์มสุข จำกัด มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคGift set ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป จำนวน 1300 ชิ้น มามอบให้กับผู้ป่วย และผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งชลุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
Tuesday, 03 September 2019 16:03

ผู้มีจิตศรัทธา

งานศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาจาก คุณสมศรี ตันกิม คุณถนอม ประเสริฐวงษ์ คุณขวัญเรือน ตันกิม และคณะ มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ มามอบให้กับผู้ป่วย และผู้มารับบริการในโรงพยาบาลมะเร็งชลุรี ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
Page 1 of 45