RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

ข่าวประชาสัมพันธ์ (94)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีแพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ณ หอพระพุทธสิหิงค์ ด้านหน้าอาคารอำนวยการและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ณ บริเวณลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดงานเลี้ยงอำลาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เนื่องจากลาออกจากราชการ แด่นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โดยมีแขกผู้มีเกียรติและบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นและประทับใจ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561
แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 โดยกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ และพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล จำนวน 9,999 กองๆละ 1,999 บาท โดยมี พระเทพสุทธาจารย์(เจ้าคุณอนันต์ กลฺาณวฑฺฒโณ) เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิทยา คุณปลื้ม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส คุณยายสายใจ เผชิญชัยกิจ เป็นประธานอุปถัมถ์ และนายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานดำเนินการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย ปรับปรุงพัฒนาอาคารหอผู้ป่วยพิเศษ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ครุภัณฑ์ที่ยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง โดยได้รับเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,259,355.-บาท ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561
นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "คุณคือคนสำคัญ"สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม 2561 จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ 9 รูป และท่านผู้อำนวยการมอบของขวัญให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน มกราคม-มีนาคม 2561 เข้ารับของขวัญวันเกิด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
Page 1 of 16