RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้การปรึกษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 5 วัน) โดยวิทยากร นายแพทย์ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

คณะกรรมการการจัดการความรู้ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดโครงการทบทวนความรู้สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ในหัวข้อ “การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา” Role of Interventional Radiology for Cancer Patient โดยมี นายแพทย์มนต์ มีแก้ว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจัดหน่วยบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยจัดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม สอนการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง ให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพโรคมะเร็ง แสดงบอร์ดนิทรรศการ และบริการเอกสารแผ่นพับความรู้เรื่องโรคมะเร็ง โดยนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี หลังจากได้รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-accreditation ครั้งที่ 2 ซึ่งผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเครื่องฟอกอากาศจำนวน 6 เครื่อง รวมมูลค่า 44,940 บาท จากนายบุญทวี คำแหง กรรมการบริษัทและผู้จัดการทั่วไปอาวุโส เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ห้องประชุม meeting B อาคารออฟฟิศ โรงงานที่ 1 บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 โดยมีนายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สอนการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง แสดงบอร์ดนิทรรศการเรื่องโรคมะเร็ง ให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพโรคมะเร็ง และบริการเอกสารแผ่นพับความรู้เรื่องโรคมะเร็ง ณ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

เจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์เขต 6 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 โดยมีนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 โรงพยาบาลชลบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ


 

 

 

โครงการจัดซื้อชุดจออ่านและวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซลต่อจอ

Page 1 of 53