RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

นายแพทย์อดิษฐ์ โชติพานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก เป็นประธาน เปิดโครงการสานพลัง พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย เสวนา “พลิกมุมมองใหม่ เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง” ครั้งที่ 11 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมกับ โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ (ART for CANAER) ที่ริเริ่มโครงการสานพลัง พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ และมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งให้กับผู้ป่วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561

สำนักการแพทย์เขต 6 และกลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี จัดประชุมความร่วมมือ กับแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาาลชลบุรี โรงพยาบาลระยอง และ โรงพยาบาลมาบตาพุด เพื่อการลงทะเบียนและคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งที่เกิดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ EEC ณ ห้องประชุมภูวเนตร โรงพยาบาลระยอง เวลา 14.30-16.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2561

สำนักการแพทย์เขต 6 และ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จัดประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ กับ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30-12.00 น

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 จังหวัดชลบุรี พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และพิธีศาสนามหามงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561

Page 1 of 29