RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

พิเศษ!!! โค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจงานวิ่งต้านมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ตามสถานที่ ดังนี้


2-6 ม.ค. 62 เวลา 10.00-21.00น. เซ็นทรัลชลบุรี
4-6 ม.ค. 62 เวลา 16.00-22.00น. ตลาดนัดนินจาอมตะ
7-8 ม.ค. 62 เวลา 16.00-20.00น. สวนหลวงร.9
7-8 ม.ค. 62 เวลา 16.00-20.00น. สวนสุขภาพตำหนักน้ำ
3-10 ม.ค. 62 เวลา 08.00-16.00น. รพ.มะเร็งชลบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ฝ่ายประชาสัมพันธ์   โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
โทร. 0-3845-5456 ในเวลาราชการ (8.00 - 16.00 น.)

 

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมรณรงค์การลดใช้พลาสติก และคัดแยกขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาล โดยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป ใช้กล่องข้าว ปิ่นโต แก้วน้ำ ถุงผ้า แทนการใช้โฟมหรือพลาสติก และทิ้งขยะให้ถูกประเภทตามที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ และกิจกรรมปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "คุณคือคนสำคัญ" สำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2561 โดยจัดพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ท่านผู้อำนวยการมอบของขวัญให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรในองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกิจกรรมการลงคะแนนคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่นของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ประจำปี 2561 ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมรณรงค์การลดใช้พลาสติก และคัดแยกขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาล โดยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป ใช้กล่องข้าว ปิ่นโต แก้วน้ำ ถุงผ้า แทนการใช้โฟมหรือพลาสติก และทิ้งขยะให้ถูกประเภทตามที่โรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ และกิจกรรมปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม
วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดชลบุรี
THAI RUN FOR WORLD CANCER DAY
ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี
เส้นทางวิ่ง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี - สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

ลงทะเบียนได้ที่นี่
http://ccc.in.th/apps/runs

 

งานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดกิจกรรม “มอบความสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำหรับผู้ป่วย ประจำปี 2562” โดยมีการแสดงดนตรีจากวงพุฒตาล และบริการอาหาร เครื่องดื่ม จากคุณสุเจตต์ เกตุประทุม และ จากคณะร้านเดอะเบ๊บชลบุรี และบริการเครื่องดื่มชานมไข่มุก จากร้านอาชิ มาให้บริการแก่ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ณ ลานมิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

งานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ร่วมโครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า และการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

Page 1 of 38