นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และโรงพยาบาลสงฆ์ ที่ปฏิบัติงานในงานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 22 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 27 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ นายแพทย์ทัศนพงศ์ ไพรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับนายแพทย์พีระมน นิงสานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสุขภาพเขต 6 แพทย์หญิงปิยนุช เสมอวงษ์ ประธาน service plan IMC เขตสุขภาพที่ 6 โรงพยาบาลชลบุรี นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ประธานคณะทำงานผู้ป่วยใน สำนักงานประกันสุขภาพเขต 6 ประชุมเพื่อตรวจประเมินศักยภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมบริหารงบผู้ป่วยในปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาอาคารเฉลิมพระวีรกษัตรี สก. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นวิทยากรเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรคมะเร็งเต้านม ในหัวข้อ การตรวจเต้านมด้วยตนเองและการเย็บเต้านมเทียม แก่นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

นางสาวนันทพร พิชะยะ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัทเกรซ ครอส ฟิต จำกัด จำนวน 10,970 บาท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทางคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณท่าน และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพรแห่งบุญทานการกุศล ได้อภิบาลคุ้มครองท่านและครอบครัวเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ถนนชลมารควิถีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562

9 รูปภาพ · Updated 5 ชั่วโมงที่แล้ว โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562

แพทย์หญิงจิตราพร ธนบดี รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมประชุมตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ กรมการแพทย์ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 602 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

Page 1 of 66