RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

นางสาวนันทพร พิชะยะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำคณะพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ขอเรียนเชิญนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลเนื่องในวันมะเร็งโลก ส่วนภาคตะวันออก “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” THAI RUN FOR WORLD CANCER DAY (วิ่งต้านมะเร็ง Run Against Cancer ครั้งที่ 2) วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา 2535 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำทีมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อวางผังโรงพยาบาลประกอบด้วย อาคาร ทางเดิน ที่จอดรถ ระบบรางระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบแสง ระบบปรับอากาศ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ได้เข้าร่วมให้ความรู้และจัดกิจกรรมสาธิตการช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ของโรงเรียนอนุบาลชลบุรี แผนกหลักสูตรสองภาษา ในกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี แผนกหลักสูตรสองภาษา ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดอบรมเรื่อง การพัฒนาการจัดการระบบความเสี่ยงในโรงพยาบาล เพื่อให้การบิรหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

<p>
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีฉลองสมโภชองค์กฐินสามัคคี กรมการแพทย์ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ และโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยพิธีถวายผ้ากฐินจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดป่าภูตะคาม ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
</p>
<hr id="system-readmore" />
<p><iframe frameborder="0" height="1500" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="//embedsocial.com/facebook_album/album_photos/1910249095756168" width="900"></iframe></p>

Page 1 of 35