- ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้
- เอกสารประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด โครงการจัดซื้ออาหารคนไข้

ตารางราคากลางอาหารคนไข้่
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้
เอกสารประกวดราคาซื้อาหารคนไข้

ตารางราคากลางจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก

ตารางราคากลางจัดซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอสพีวี

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอสพีวี

ตารางราคาน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้โรคมะเร็งและสารด้านภูมิคุ้มกันวิทยา

ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้โรคมะเร็งและสารด้านภูมิคุ้มกันวิทยา

ตารางราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือด

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ตารางราคากลางน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเต้านมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบอัตโนมัติ