ประกาศเผยแพร่การจัดซื้ออาหารคนไข้

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องจำลองการฉายรังสี (Simulator) จำนวน 1 เครื่อง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Philips จำนวน 1 เครื่อง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราปริมาณรังสีสูงอิริเดี่ยม-192 พร้อมเปลี่ยนเม็ดแร่ 3 เม็ด จำนวน 1 เครื่อง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องCobalt-60

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ TOSHIBA จำนวน 1 เครื่อง

เผยแพร่แผนการจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจโรคด้วยสารกัมมันตรังสีชนิดตัดขวาง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศ จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบช่วยบริหารงานโรงพยาบาล จำนวน 1 รายการ

ประกาศ จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคบี้ KOX-80 จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศ จ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาครังสี จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีอิเลคตรอน ร่วมด้วยพร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบแปรความเข้มลำรังสี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560

ตารางราคากลางเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีอิเลคตรอน ร่วมด้วยพร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบแปรความเข้มลำรังสี ตำบลเสม็อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

ร่างประกาศเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตลำรังสีอิเลคตรอน ร่วมด้วยพร้อมชุดอุปกรณ์ฉายรังสีแบบแปรความเข้มลำรังสี ตำบลเสม็อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง