ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัยกรรม หู คอ จมูก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 ตัว
purchase_2020-01-24_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-01-24_02_spec       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
purchase_2020-01-24_02_table      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟันกระดูกขากรรไกรและกะโหลกศีรษะระบบสามมิติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-01-24_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2020-01-24_01_table      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด
purchase_2020-01-24_01_spec       รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือการฉายรังสีเทคนิคศัลยกรรมร่วมพิกัดบริเวณศรีษะและลำตัว (Stereotactic Radiosurgery (SRS) and Stereotactic Body Radiation Terapy (SBRT)) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด
purchase_2020-01-08_03_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบ จัด จ่าย และบริหารยาอัตโนมัติ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ
purchase_2020-01-08_02_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซรย์หลอดเลือด ชนิดระนาบเดี่ยว ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง
purchase_2020-01-08_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอสพีวี HPV DNA