ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศการชายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการ

โครงการจัดซื้อเครื่องระบบล้างและแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคของกล้องส่องตรวจ
purchase_2019-08-09_03_doc     หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-08-09_03_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
purchase_2019-08-09_02_doc     หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-08-09_02_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด

purchase_2019-08-09_01_doc        หนังสือประกาศประกวดราคาจัดซื้อ
purchase_2019-08-09_01_table    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและรายละเอียด