ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก

ตารางราคากลางจัดซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอสพีวี

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาไวรัสเอสพีวี

ตารางราคาน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้โรคมะเร็งและสารด้านภูมิคุ้มกันวิทยา