RT Vermilion - шаблон joomla Скрипты

Administrator

ประกาศการชายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้ในราชการ

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยมีนักเรียนจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมชั้น 9 ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ จังหวัดชลบุรี และกิจกรรมน้อมดวงใจ ทำความดี บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลเมืองชลบุรี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีศาสนามหามงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 6 ตำแหน่ง ดังนี้
1.พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
2.นักรังสีการแพทย์ 4 อัตรา
3.เภสัชกร(หลักสูตร 6 ปี) 1 อัตรา
4.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
5.พนักงานเปล 1 อัตรา

นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี มอบใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ “การดูแลทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง” ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 โดยโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมกับ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลราชวิถี ณ อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

นายแพทย์มนต์ มีแก้ว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ นำทีมแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้ความรู้ด้านสุขภาพ แก่พระภิกษุและประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการบรรยายความรู้ด้านโภชนาการต้านมะเร็ง โภชนาการเพื่อป้องกันกลุ่มโรค NCD การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น คัดกรองพฤติกรรมสุขภาพ ความเสี่ยงโรค NCD ตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน และพัฒนาสถานที่โดยการทำความสะอาด จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และการคัดกรองแยกขยะ ณ วัดอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

Page 1 of 81