วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง จังหวัดชลบุรี

WORLD CANCER DAY 2019


วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็ง ๗ แห่ง จัดทำโครงการรณรงค์ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” ขึ้นเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนคนไทย อันจะเป็นผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัย ให้ห่างไกลจากโรคมะเร็ง โดยจัดพร้อมกันทั่วทุกภาคของประเทศเป็นครั้งแรก รวม ๘ สนาม ๘ จังหวัด

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในประเทศ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้สามารถป้องกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนถึงปัญหาของโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมสมทบทุนมอบให้โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และพัฒนาการให้บริการรักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยในภาคตะวันออก

รายละเอียดประเภทระยะการแข่งขัน
เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ

 • ระยะทาง 5 กิโลเมตร Fun Run ค่าสมัคร ท่านละ 400 บาท
 • ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร Mini Marathon ค่าสมัคร ท่านละ 500 บาท
 • ระยะทาง 21 กิโลเมตร Half Marathon ค่าสมัคร ท่านละ 600 บาท

กำหนดการจัดกิจกรรม

วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
 • 10.00-17.00 น. เปิดรับอุปกรณ์การแข่งขัน / เปิดพื้นที่จัดนิทรรศการให้ความรู้ถึงภัยร้ายโรคมะเร็ง / เปิดพื้นที่จัดแสดงสินค้าจากผู้สนับสนุน ณ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
 • 03.00-04.30 น. เปิดรับอุปกรณ์การแข่งขัน
 • 04.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
 • 05.00 น. เริ่มแข่งขัน ระยะ 21 กิโลเมตร
 • 05.30 น. เริ่มแข่งขัน ระยะ 10.5 กิโลเมตร
 • 06.00 น. เริ่มแข่งขัน ระยะ 5 กิโลเมตร
 • 08.30 น. สิ้นสุดการแข่งขัน

เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน

 • ขนาดเสื้อ XS ความยาวรอบอก 34 นิ้ว
 • ขนาดเสื้อ S ความยาวรอบอก 36 นิ้ว
 • ขนาดเสื้อ M ความยาวรอบอก 38 นิ้ว
 • ขนาดเสื้อ L ความยาวรอบอก 40 นิ้ว
 • ขนาดเสื้อ XL ความยาวรอบอก 42 นิ้ว
 • ขนาดเสื้อ 2XL ความยาวรอบอก 44 นิ้ว
 • ขนาดเสื้อ 3XL ความยาวรอบอก 46 นิ้ว

รับสมัครจำนวนจำกัด 5,000 คน

 • ระยะทาง 5 กิโลเมตร Fun Run จำนวน 2800 คน
 • ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร Mini Marathon จำนวน 1500 คน
 • ระยะทาง 21 กิโลเมตร Half Marathon จำนวน 500 คน

โควต้านักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี ลดราคา 50%

* โควต้านักศึกษารับสมัครโดยตรงที่โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในเวลาราชการเท่านั้น

 • ระยะทาง 5 กิโลเมตร Fun Run จำนวน 100 คน
 • ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร Mini Marathon จำนวน 100 คน

เส้นทางการวิ่ง

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี - สะพานชลมารควิถี 84 พรรษา

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประเภทการแข่งขัน จำนวน
Fun Run 5 กิโลเมตร 1,672
Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร 1,049
Half Marathon 21 กิโลเมตร 313
รวม 3,034

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ลงทะเบียนกิจกรรม
 2. ชำระเงินผ่านทาง บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี
  ชื่อบัญชี: วิ่งต้านมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
  เลขบัญชี: 207-0-51292-4
 3. ยืนยันผลการชำระเงิน พร้อมแนบรูปถ่ายการโอนเงิน
 4. สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินหลังจากการส่งหลักฐาน 1-2 วัน
 5. ตรวจสอบเลข BIB ได้ในวันที่ 30 มกราคม 2562