วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561 16:11

การจัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561

Written by
Rate this item
(0 votes)

ด้วยคณะกรรมการวิชาการและพิจารณาวิจัยในคน โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี มีกำหนดการจัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 จึงขอความร่วมมือผู้ที่มีความประสงค์ จะส่งโครงการวิจัยเพื่อให้พิจารณา โปรดส่งเอกสารโครงการภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย

(EC-01, EC-02) ได้ที่  http://www.ccc.in.th/apps/research

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิวพร  นนทะดี
โทรศัพท์ 038-455632-6 ต่อ 146

Read 411 times Last modified on วันศุกร์, 10 สิงหาคม 2561 16:18
©2017 Chonburi Cancer Hospital :: Design by Sumphan Ekviriyakij

Side Menu

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account