วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 14:23

ขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster Presentation และ Oral Presentation

Written by
Rate this item
(0 votes)

ขอเชิญชวนนักวิจัย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักโภชนาการ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster Presentation และ Oral Presentation

ใน เรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 10
วันที่ 24 – 26 เมษายน 2562
ณ โรงแรม The Grand Palazzo Hotel พัทยา จังหวัดชลบุรี

ท่านสามารถลงทะเบียนนำเสนอผลงานได้ที่
http://www.ccc.in.th/apps/network

Read 145 times
©2017 Chonburi Cancer Hospital :: Design by Sumphan Ekviriyakij

Side Menu

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account