• งานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 10

  • งานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 10

The Workshop

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 10 ในวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา
ข้อมูลเพิ่มเติม

Present

ลงทะเบียนนำเสนอผลงานได้ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562 สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน รอประกาศผลก่อนจึงชำระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียน

Register

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เปิดรับจำนวนจำกัด
หลักสูตรที่ 1 จำนวน 120 คน
หลักสูตรที่ 2 จำนวน 180 คน
หลักสูตรที่ 3 จำนวน 30 คน
หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรที่ 3

Update จำนวนผู้ลงทะเบียน

ทั้งหมด ลงทะเบียน เสร็จสมบูรณ์ ว่าง
หลักสูตร1 120 81 20 39
หลักสูตร2 180 180 21 0
หลักสูตร3 30 22 7 8

ตรวจสอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด


Click

สถานที่ประชุม

ภาพบรรยากาศโรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

Click

Gallery

ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


Click