• งานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 9

  • งานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 9

  • งานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 9

  • งานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 9

  • งานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 9

  • งานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 9

  • นำเสนอผลงานการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 9

The Workshop

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 9 ในวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ณ จอมเทียน ปาล์มบีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี More..

Limited time

ลงทะเบียนนำเสนอผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ และสิ้นสุดการส่งผลงานวิชาการในวันที 31 มีนาคม 2561 สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน รอประกาศผลก่อนจึงชำระค่าลงทะเบียน

Register

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เปิดรับจำนวนจำกัด
หลักสูตรที่ 1 จำนวน 140 คน
หลักสูตรที่ 2 จำนวน 150 คน
หลักสูตรที่ 3 จำนวน 40 คน
หลักสูตรที่ 4 จำนวน 40 คน
หลักสูตรที่ 5 จำนวน 40 คน

Update จำนวนผู้ลงทะเบียน

ทั้งหมด ลงทะเบียน เสร็จสมบูรณ์ ว่าง
หลักสูตร1 140 135 102 5
หลักสูตร2 150 149 132 1
หลักสูตร3 40 28 27 12
หลักสูตร4 40 17 17 23
หลักสูตร5 40 24 22 16

ตรวจสอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด


Click

สถานที่ประชุม

ภาพบรรยากาศโรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

Click

Gallery

ประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา


Click